Projektowanie budynków

Polecamy Państwu usługi z zakresu projektowania architektoniczno - budowlanego. Nasze ponad 30 letnie doświadczenie i liczba zrealizowanych projektów pozwalają na profesjonalne doradztwo i projektowanie domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, magazynów.

Oferta:

 1. Przygotowanie indywidualnych projektów budynków mieszkalnych, gospodarczych, handlowych i usługowych, oraz innych obiektów budowlanych.
 2. Przygotowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy.
 3. Adaptacje projektów budynków typowych do warunków miejscowych.
 4. Projekty zagospodarowania działek.
 5. Załatwianie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.
 6. Współpraca ze specjalistami z branż: sanitarnej i elektrycznej.
 7. Kosztorysy budowlane (do celów inwestycyjnych, kredytowych).
 8. Inwentaryzacje obiektów budowlanych.
 9. Remonty, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących.
 10. Nadzory inwestorskie, autorskie, kierownik budowy.
 11. Zmiany sposobu użytkowania.
 12. Ekspertyzy i opinie techniczne.
 13. Uzgadnianie dokumentacji projektowych (SANEPID, BHP, PPOŻ).