Oferty nieruchomości Oferty nieruchomości Oferty nieruchomości Oferty nieruchomości
Wyszukiwarka

Warto wiedzieć

Nieruchomości nie sprzedają się same

          Nieruchomości nie sprzedają się same – to oczywiste. Tym bardziej teraz, kiedy na rynku bezruch i coraz droższe kredyty. Nie obserwujemy już licytacji cen ofertowych mieszkań. Coraz dłużej czekają one na nabywców, a ceny transakcyjne są wyraźne niższe od ofertowych.

         Każdy kto zamierza dokonać transakcji na rynku nieruchomości, staje przed wyborem: zająć się tym samemu czy też powierzyć swoją sprawę profesjonalnej firmie. I podobnie w przypadku leczenia, do pewnego momentu możemy kurować się sami, ale może lepiej w porę skorzystać z wiedzy i doświadczenia lekarza?

         A do sprzedaży trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty, precyzyjnie określić wartość nieruchomości, przygotować zdjęcia i opis obiektu, wiedzieć, gdzie i kiedy i jak najlepiej ofertę reklamować. Minęły czasy partyzanckiej działalności na rynku.

         Obecnie firmy pośrednictwa w niczym nie przypominają tych sprzed kilku lat. Pośrednicy dysponują nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale również nowoczesnymi narzędziami, które w znacznym stopniu ułatwiają finalizacje transakcji. Każde biuro jest zinformatyzowane, a internet jest podstawowym narzędziem komunikowania się podobnie jak telefon. Na rynek wchodzą coraz to nowsze programy do obsługi firm, do współpracy między biurami.

         Od 1997 roku zasady funkcjonowania tego sektora reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, w późniejszych latach wielokrotnie nowelizowana. Znajdują się tam zapisy, które określają status i obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami. Jedną z istotnych nowelizacji w tej kwestii z 2004 r., jest zwiększenie wymagań stawianych przedstawicielom tego zawodu.

         Od 1 stycznia 2008 roku dla osób ubiegających się  o licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami wymagane jest wyższe wykształcenie i ukończenie specjalistycznych studiów podyplomowych i odbycie praktyk zawodowych.

         Ktoś może zapytać, czy rzeczywiście do sprzedaży nieruchomości potrzeba jest aż wyższego wykształcenia? Czy nie wystarczy po prostu dobry sprzedawca? Popatrzmy na to z drugiej strony – czy jako klienci nie czujemy się w lepszej sytuacji, jeżeli wiemy, że obsługuje nas fachowiec starannie przygotowany zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym? Przecież każda nieruchomość to zawsze poważne pieniądze. W tym zawodzie zaś niezbędna jest wiedza interdyscyplinarna: znajomość elementów prawa, ekonomii, socjologii, marketingu, reklamy czy psychologii.

         Zatem wybierzmy firmę, która zajmie się nasza ofertą, warto popytać znajomych i przejrzeć strony internetowe. To pierwsze rozpoznanie. Kiedy już będziemy znali nazwę biura i adres, należy umówić się z pośrednikiem na rozmowę, podczas której na wstępie trzeba poprosić o pokazanie licencji zawodowej (no ogół wisi na ścianie) i ubezpieczenia.

         Wydaje się również, że każdy kto przychodzi do agencji nieruchomości wie, że warunkiem rozpoczęcia współpracy jest podpisanie umowy pośrednictwa, ponieważ od tej chwili podlega ochronie prawnej jako Zamawiający.

         W trakcie rozmowy początkowej klient powinien być poinformowany, jakie są szanse na realizację transakcji i jakie działania reklamowe i marketingowe należy w tym zakresie podjąć. Oczywiście, nie z każda osoba pośrednik musi podpisywać umowę. Jeżeli uzna, że z pewnych względów nie ma szansy na realizację transakcji na warunkach sztywno określonych przez klienta, powinien wyjaśnić, jaka jest rzeczywistość. Skąd pośrednik może to wiedzieć? Chociażby z wymiany z ofert w ramach systemu MLS. Informacja to kapitał, a pośrednicy współpracujący ze sobą wspólnie tworzą bogate i szczegółowe archiwum, na podstawie którego mogą w pewnym przybliżeniu określić cenę, czas sprzedaży, różnice między ceną ceną oferowaną a transakcyjną. Są również w stanie wytypować aktualnie najbardziej atrakcyjne nieruchomości i rejony. I co najważniejsze, korzystanie z możliwości wymiany ofert zwiększa tempo znalezienia klientów. W takiej sytuacji kontrahenta szuka nie jeden czy kilku pracowników firmy przyjmującej zgłoszenie, ale kilkuset innych uczestników systemu MLS.

         Kto nie chce korzystać z usług pośredników nie musi. Miejmy jednak świadomość, że zamiast samemu zgłębiać temat kupna- sprzedaży, możemy skorzystać z wieloletniego doświadczenia osób zajmujących się tym na co dzień. Czasy amatorów, którym do prowadzenia interesu wystarczył samochód i telefon komórkowy dawno minęły.

Źródło: Gazeta Wyborcza, GazetaDom, 21 paździenika 2007

Copyright Possible 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone